Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-01-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • EstRas: S'ha generat la versió de 64 bits.
  • WEstRas: S'ha distribuït una nova recompilació de la finestra del mòdul.
  • FagoVal: S'ha afegit el paràmetre de nombre mínim de píxels de la finestra que ha de coincidir amb la moda per fagocitar el píxel central. Això permet un control més robust dels casos en què s'aplica la substitució del valor.
  • FagoVal: S'ha generat la versió de 64 bits.
  • WFagoVal: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.