Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-01-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • VecSelec: S'ha corregit diversos errors en la importació i selecció de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO).
  • KMLMM i MM32: S'ha corregit un error en la importació de fitxers de punts sense altitud en un sistema de coordenades diferent a l'especificat per defecte al MiraMon.par.