Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-01-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • DirectMM: S'ha corregit el fet que no s'eliminaven els fitxers del directori temporal resultants d'obrir un MMZX al MiraMon.