Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-12-2017
Versió: 8.1g
Descripció:
  • DBFCSV: S'ha corregit un error que es produïa si s'intentava passar un fitxer DBF sense registres a CSV i viceversa.
  • DBFCSV: S'ha corregit un error que es produïa quan alguna cel·la contenia el caràcter "%".
  • Retalla: S'ha corregit diversos errors en la importació i retall de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO).
  • Retalla: S'ha corregit un error que es produïa en retallar fitxers de polígons amb forats, els quals generaven polígons de registre buit per a cada un dels forats.
  • Mosaic: S'ha corregit un error que es produïa en mosaicar fitxers de polígons amb forats, els quals generaven polígons de registre buit per a cada un dels forats.