Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-12-2017
Versió: 8.1g
Descripció:
  • KMLMM: S'ha corregit un error en l'exportació d'un fitxer de punts amb l'altitud a NODATA.