Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-12-2017
Versió: 8.1g
Descripció:
  • JPEGIMG: S'ha solucionat un problema en la importació d'un JPEG a un IMG amb paleta.