Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-12-2017
Versió: 8.1g
Descripció:
  • MMZ: En relació al tractament de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO), s'ha corregit diversos errors i s'ha fet millores en la velocitat de processament.
  • RasTop: S'ha corregit un error que feia que en alguns casos s'agrupaven polígons que no havíen d'estar agrupats.