Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-12-2017
Versió: 8.1g
Descripció:
  • MM32, SDOMM: S'ha fet que no sigui necessària la definició del GType en capes SDO.