Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-12-2017
Versió: 8.1g
Descripció:
  • WSDOMM: S'ha fet que en la finestra on s'escullen les capes a importar es pugui filtrar per nom de capa.