Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-11-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • TIFFIMG: S'ha corregit un error en què no s'exportava correctament un ràster de 8 bits amb paleta temàtica de colors quan el nombre de colors de la paleta era inferior a 255.
  • TIFFIMG: S'ha millorat l'aplicació de manera que ara es permet exportar a TIFF un ràster usant la paleta pròpia del ràster (indicada a la secció [COLOR_TEXT] del fitxer I.rel) sense que l'usuari hagi d'escollir-la des de l'explorador de fitxers.