Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-11-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • AreaSGN: S'ha corregit un error en què no es tenia prou memòria per a continuar.