Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-11-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • MiraMon: S'ha millorat la documentació de les unitats del sistema de referència vertical; abans no es podia distingir entre desconegudes (convindria saber-les) i no existents (no són d'aplicació en aquest conjunt de dades) ja que es documentava com a valor per defecte les unitats del sistema de referència horitzontal.