Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-09-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • WAtritop: S'ha corregit el fet que no es mostraven correctament els filtres de selecció de fitxers en determinats casos.
  • WAreaSGN: S'ha corregit el fet que alguns textos no es mostraven de manera idiomàtica.