Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-09-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • SPOTIMG: S'ha corregit un error en la documentació de les dates del contingut.
  • WTestTOP: S'ha incorporat a aquesta aplicació la funcionalitat d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.