Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-09-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • JSONMM: S'ha corregit un error en la importació de JSON al MiraMon, concretament en l'escriptura de la DBF.
  • GMLMM: S'ha corregit un error en la importació de JSON al MiraMon, concretament en l'escriptura de la DBF.
  • MM32 i TIFIMG: En la importació de TIFF a IMG s'ha acceptat el "nan" ("not a number") com a NODATA si així s'especifica en l'etiqueta ("tag") corresponent del TIFF, però s'ha transformat a un valor conegut i fora del rang de les dades del fitxer; aquest valor conegut queda documentat com a NODATA a les metadades. D'aquesta manera s'evita haver de tractar amb seqüències de bits que no tenen representació com a valors reals i podrien donar problemes.