Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en cridar un fitxer MMZ des de línia de comanda el programa no es tanqui si aquest no existeix.