Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-08-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • ShpTop: S'ha actualitzat i modificat les llibreries de lectura i escriptura de fitxers SHP per tal de poder suportar fitxers més grans, i ara s'ha ampliat la grandària suportada a fitxers entre 2 i 4 Gbytes. Tot i que segons l'especificació dels creadors del format SHP estrictament no suporta fitxers de més de 2 Gbyte s'ha trobat capes en què el fitxer SHP arribava fins al límit de 4 Gbyte i s'ha permès la lectura fins a aquesta nova grandària màxima.