Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • ShpTop: S'ha corregit un error que provocava un accés invàlid de memòria en determinades ocasions en què no es podia llegir el fitxer SHP.