Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • GestBD: S'ha corregit diversos errors que es produïen en intentar accedir i fer operacions en fitxers molt grans (diversos Gbyte de dades en una sola taula).
  • GestBD: S'ha dut a terme la portabilitat del codi a 64 bits i se n'ha generat una versió estable.