Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • MiraMon: S'ha implementat el fals nord i el fals est en la projecció azimutal equidistant.