Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • MSA: S'ha fet que a l'extrem dret de la línia on apareix el nom de l'aplicació, aparegui també la data i l'hora de l'executable. Suggerim als usuaris del MiraMon que sempre que es vulgui preguntar, informar d'un comportament, o fer suggeriments a suport@miramon.uab.cat o al MUS sobre un mòdul de suport al MiraMon (MSA) s'inclogui aquesta informació per a saber exactament amb quina compilació està treballant l'usuari. Aquesta millora anirà apareixent paulatinament en les MSA a mesura que vagin essent recompilades.