Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • JPEGIMG: S'ha corregit un error que feia que, en algunes ocasions, la paleta generada estava buida.
  • JPEGIMG: S'ha fet que si el resultat es genera juntament amb una paleta, aquests dos fitxers quedin associats de forma que en obrir el ràster ara al programa ja no li cal preguntar on és la paleta corresponent.
  • JPEGIMG: S'ha fet que si el resultat és un IMG comprimit aquest sigui també indexat.