Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • J2KIMG: S'ha afegit l'opció d'assignar un valor NODATA a la importació d'imatges JP2 a format IMG i s'ha corregit el fet que en algun cas no sempre es documentava bé a les metadades els valors mínim i màxim de les bandes.
  • J2KIMG: S'ha corregit un error en la conversió de fitxers JPG/JPEG a J2k i a l'inrevés.