Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • Retalla: S'ha corregit un cas en què no es retallava correctament si el fitxer màscara provenia d'un SHAPE.
  • Retalla: S'ha millorat el fet que si el fitxer a retallar (ràster o vector) conté simbolització, el fitxer retallat continua vinculat a la mateixa simbolització que la capa original.
  • MM32, MiraD, etc: S'ha fet que quan la ruta (path) d'un fitxer (ràster, vector, taula, etc) a obrir és massa llarga, i per aquest fet el Sistema Operatiu no pot obrir-lo, s'informi d'aquest probable motiu i se suggereixin alternatives.