Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-06-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • CombiCap: S'ha corregit un error que provocava que en determinats casos taules relacionals i fitxers de metadades presentessin lletres accentuades i caràcters especials mal codificats (per exemple, en descriptors de camps).