Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-06-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • MMZ: En relació al tractament de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO), s'ha corregit diversos errors i s'ha fet millores en la velocitat de processament.