Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-06-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • DXFVEC i MM32: S'ha corregit un error en la importació que feia que en aquell cas no es generés cap resultat.