Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-06-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • SDOMM: S'ha actualitzat l'ajuda amb dos modificadors nous.