Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • MM32: En relació a la consulta per localització de fitxers JPEG2000, ECW i MrSID, s'ha efectuat diverses millores i correccions (suport a valors enters de 16 bits sense signe, RGB, etc).