Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit diversos errors i s'ha fet millores en la velocitat de processament de la visualització de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO).
  • Perfils: S'ha millorat i corregit diversos aspectes generals de l'aplicació.