Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • VecSelec: S'ha corregit diversos errors en la importació i selecció de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO).
  • MicroPol: S'ha corregit un error que feia que si l'origen era una capa importada el resultat no s'emancipava i es perdia la base d'arcs temporal.
  • MiraD: S'ha millorat el fet de que quan s'obre un fitxer al qual no s'accedeix via ODBC es desactivin determinades opcions del menú que només apliquen si és via ODBC.
  • MM32: S'ha fet que quan es desa una reducció d'un ràster de 24 bits a 8 bits, si l'usuari respon que vol desar la paleta, també desi al REL la referència a aquesta paleta com a simbolització per defecte. Aquesta millora fa que quan posteriorment s'obri la capa ràster de 8 bits es faci directament amb la paleta optimitzada, sense preguntar a l'usuari on és la paleta adequada.
  • MM32: S'ha millorat el fet que, en desar un IMG des del MiraMon, si l'IMG és comprimit també s'indexi. Això aplica especialment als fitxers resultants d'una reducció de 24 a 8 bits.