Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • Retalla: S'ha corregit diversos errors en la importació i retall de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO).