Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • SDOMM: S'ha corregit diversos errors i s'ha fet millores en la velocitat de processament.
  • MM32: S'ha millorat el fet de que quan se selecciona una capa WMS i no hi ha cap capa oberta, es mostri seleccionat en el desplegable de sistemes de referència de la capa, com a opció per defecte, el darrer sistema de referència seleccionat en obrir una capa WMS o el sistema de referència per defecte del MiraMon en cas de que no s'hagi obert mai cap capa WMS en aquella sessió.
  • MM32: S'ha implementat la lectura directa de fitxers en format JPG2000 i ECW amb valors enters curts (16 bits), amb i sense signe, i enters llargs amb signe (32 bits); fins ara només se suportaven els de tipus byte i calia importar-los per a poder-los visualitzar.