Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • TIFFIMG: S'ha fet que el MiraMon avisi quan el sistema de referència del ràster que es vol exportar a TIFF no té un equivalent EPSG documentat en la taula m_idofic.dbf.