Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • TIFFIMG: S'ha corregit diversos aspectes en la lectura de la radiometria del fitxer de metadades MTL d'imatges multibanda Landsat.
  • TIFFIMG: S'ha complementat la informació que es dóna en l'opció 0 del programa on s'informa de les característiques del fitxer TIFF que s'està consultant.