Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat la lectura i l'ús de les dimensions extres (TIME, ELEVATION i d'altres) en els servidors WMS, adaptant la finestra de selecció de manera que l'usuari pugui escollir el valor desitjat per cada una de les dimensions d'una capa. Noteu que això permet, per exemple, recuperar imatges de satèl·lit de la data desitjada provinents d'un servidor que informi de la data de cada imatge.