Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-05-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • RegMult: S'ha implementat l'opció que permet assignar un camp de pesos per a cada punt a interpolar.