Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-05-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat l'opció de desar seleccions que provenen de fitxers de polígons de formats no propis del MiraMon (SHP, DGN, etc) fent que s'emancipin automàticament (es crea un fitxer d'arcs que només conté els arcs necessaris per a construir els polígons de la selecció feta en comptes de fer referència al conjunt d'arcs del format original).