Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-05-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • MM32: S'ha eliminat el missatge d'error que es mostrava incorrectament quan l'usuari feia cancel·lar en la finestra de desar mapa.
  • MiraMon: S'ha solucionat un cas en què si en una taula DBF existia un camp de tipus data que només contenia l'any, pero no el mes ni el dia, es mostrava com a " -" en les consultes per localització en comptes de " - -2017".