Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-05-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha implementat un WMS multidimensional, de manera que ara les capes, a més de la dimensió TIME poden tenir N dimensions com per exemple una dimensió per cada banda d'una imatge multispectral de teledetecció.
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha implementat el format application/x-img en les peticions GetMap dels serveis WMS, de manera que ara es pot tenir preparacions directament en IMG de qualsevol tipus (byte, int, int-RLE,...). També s'ha implementat el fet de que aquestes capes puguin ser sol·licitades en els formats típics d'un servei WMS (gif, png, jpeg).