Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-04-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • VecSelec: S'ha corregit diversos errors en la importació i selecció de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO).
  • BufDist: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul a 32 i 64 bits.