Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-04-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • BufDist: S'ha corregit un error en la generació de buffers a partir de capes amb coordenades 3D en el qual el programa es desestabilitzava.
  • SDOMM: S'ha corregit diversos errors en la importació de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO) i s'ha fet millores en la finestra de l'aplicació.
  • WAtriPol, WAtriTop, WBufDist, WCalcIMG, WCiclar, WCombiCa, WCorrGeo, WEstdCam, WEstdGru, WGenvPOL, WInterPn, WIsoMDE, WLinarc, WMicroPo, WOmbreja, WPerfils, WPNTBD, WRegioPn, WRegLog, WRegMult, WThiesse, WTiraVec, WVargram, WVec3D i WVisible: S'ha corregit diversos errors en la importació de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO) a la finestra d'importació de fitxers.