Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-04-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat la lectura de dades provinents d'algunes fonts, com per exemple l'Oracle Spatial, de forma que es llegeixen els separadors de decimal i de milers per als camps 'N' en convertir les dades a DBF (o a DBF estesa).