Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-03-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • WMMZ: S'ha millorat la caixa de l'aplicació MMZ entre d'altres coses fent que sigui redi redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).