Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-03-2017
Versió: 8.1c
Descripció:
  • MiraD: S'ha corregit un error que es produïa durant la comprovació de fitxers de certificació.
  • MiraMon: S'ha millorat un cas de determinació de si un fitxer pertany o no al directori temporal de l'usuari.