Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-03-2017
Versió: 8.1b
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit el fet que en un dels modes de descàrrega de les actualitzacions del MiraMon des del MUS (alternativa 1) no s'hagués actualitzat el mòdul MM32.exe (però sí la resta de mòduls) en la versió del 20-12-2016.
  • MiraMon: S'ha corregit un error remot que podia desestabilitzar una aplicació en llegir un llinatge escrit de manera incorrecta en un fitxer.