Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-03-2017
Versió: 8.1b
Descripció:
  • ANSIOEM: S'ha dut a terme la portabilitat del codi a 64 bits i se n'ha generat una versió estable.
  • Etiqueta, SHPTop: S'ha dut a terme la portabilitat del codi a 64 bits i se n'ha generat una versió estable.
  • Mosaic: S'ha corregit un error que es produïa en certes situacions de capes vectorials quan hi havia camps C de més de 256 caràcters.
  • MM32: S'ha corregit el fet que una consulta per localització en una situació molt particular de polígons 3D podia desestabilitzar el programa.