Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-03-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha definit nous sinònims EPSG d'identificadors de sistemes de projecció cartogràfica.