Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-03-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MMZ: S'ha fet possible la certificació permanent (sense comprimir) de capes. Abans, tot i que l'ajuda no ho esmentava, era possible indicar no només un nom de mapa, sinó també un nom de capa en aquesta opció, però en realitat la certificació de capes no tenia efecte. Aquesta versió fa possible certificar permanentment tant capes com mapes. Es recorda, però, que aquesta opció no és la que generalment es fa servir ja que habitualment l'opció d'elecció és la de "comprimir i certificar", que fa les dues feines simultàniament de forma convenient.