Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-02-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha millorat el fet que quan es produeix un error o una cancel·lació en la descàrrega de llibreries dinàmiques necessàries per l'execució d'una importació o lectura d'un format com ara el MrSID, SDE o ECW, es cancel·la l'operació ja que no es pot continuar amb aquesta sense les llibreries.